Loading...

Wat kunnen we leren van de natuur?  De manier waarop ganzen vliegen vb, leert ons dat 1+1 = 3.

De luchtwervelingen die de vogel tijdens het vliegen veroorzaakt betekenen veel energieverspilling. Ganzen, eenden, kraanvogels en andere vogels heffen dit verlies gedeeltelijk op door in een V-formatie te vliegen. Elke vogel krijgt dan extra stijgvermogen door de opwaartse luchtstroom, teweeggebracht door de vogels die vóór hem vliegen. Op den duur zal de voorste vogel zich af laten zakken naar achteren en zijn inspannend werk aan een andere vogel overlaten. Het vliegen in V-formatie is dus energiezuinig. Het team presteert beter dan het individu ….

TeamTime’s missie

onze ‘why’

TeamTime wil het functioneren van teams verbeteren, zodat organisaties en teamleden gezond en blijvend groeien. Onze centrale zorg daarbij is altijd om het neerzetten van resultaten en het welzijn van de medewerkers hand in hand te laten samengaan.

TeamTime’s aanpak

onze ‘how’

  1. maatwerk : de juiste interventie, op het juiste moment in de juiste mate
  2. senior consultants met universitaire graden in menswetenschappen
  3. oplossingsgericht : successen en talenten als driver voor verandering
  4. evidence based : geen hocus-pocus maar gevalideerde instrumenten en interventies

Ons aanbod

onze ‘what’

We werken steeds op maat en streven ernaar om de juiste interventie op het juiste moment in de juiste mate te doen. We pakken dit op verschillende manieren aan.

“Talent wins games. But teamwork and intelligence wins championships”
Michael Jordan
“Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.”
Mark Twain
Trust is knowing that when a team member does push you, they’re doing it because they care about the team.
Patrick Lencioni
“Great things in business are never done by one person. They’re done by a team”
Steve Jobs

BLOG & INSPIRATIE

Boeken, artikels, modellen en tools. We lezen ze zelf en soms schrijven we er over. Check de blog sectie voor een groter overzicht!

1511, 2016

Kliekjes in een team? Een probleem met gevolgen!

Kliekvorming maakt de teamspeler minder altruïstisch. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Middle East Technical University in Ankara naar het gedrag van meer dan [...]

1808, 2016

Teamontwikkeling in de praktijk : 4 dimensies toegepast

Er komt veel kijken bij het ontwikkelen van een team. Waar begin je als manager, teamleider, HR-verantwoordelijke of extern adviseur?

1808, 2016

Teamontwikkeling als bewust proces

Wat als we het leven van een team vergelijken met het opgroeien van een kind? De Amerikaanse psycholoog Levine heeft het voor ons uitgewerkt.

1808, 2016

De 4 dimensies van effectieve teams

Wat de literatuur in opvalt is een bijna rigide scheiding tussen een procesmatige manier van naar teams kijken en een functioneel perspectief. De procesmatige bril focust zich op groepsdynamische thema’s als verantwoordelijkheid, communicatie, besluitvorming, macht. Hoe zou een integratie van beide visies er uit zien?